DenkTank

Young Compliance Professionals


Op 30 oktober kwam een selecte groep van YCPers bijeen om samen met het Nederlands Compliance Instituut en onder begeleiding van Renate Kenter de De Ruijter Strategie scenario's te ontwikkelen voor compliance en de compliancefunctie.


Wat in eerste instantie werd aangekondigd als een YCP Event had eigenlijk meer weg van een DenkTank activiteit. Na een welkom van de directie van het NCI (Cora Wielenga en Ruud van der Mast) en een korte introductie van Renatie over scenariodenken werd de groep aan de slag gezet. Eerst werd in subgroepen bepaald welke trends er afkomen op compliance, verschillende industriën, maar ook op globaal niveau. Een soort omgevingsverkenning. Die trends vornden de context voor de ontwikkeling van scenario's. Daarbij konden de groepen kiezen tussen de scenario's:


Wat als.....

- we in onze omgeving met verregaande autmatisering te maken krijgen en de focus op datastromen komt te liggen?

- onze klanten waardengestuurd (ipv regelgestuurd) gaan werken?

- er minder regeldruk en meer zelfregulering komt?

- de grenzen in de financiële sector vervagen en de traditionele financiële sector verdwijnt?

- de nadruk komt te liggen op internationale wetgeving?


De scenario's bleken in praktijk minder makkelijk uit elkaar te houden als in theorie, maar dat (in combinatie met de trends) zorgde wel voor een meer holistische uitwerking van de scenario's.


De trends die door de groepen zijn vastgesteld zijn:

- Automatisering en digitalisering;

- Meer en internationaler wetgevings- en toezichtskader;

- Meer geïntegreerde principle based wet- en regelgeving;

- Een 'Road stop shop' voor financiële producten en dienstverlening (vanuit het klantperspectief) gekoppeld aan automatisering. Hierdoor verwacht de klant ook steeds meer. Voorbeeld: je kan document digitaal invullen maar is niet altijd volledig rechtsgeldig;

- Meer uitwisseling van data en informatie tussen partijen. Systemen moeten steeds meer met elkaar praten (API's);

- Herindeling van de zorgplicht verantwoordelijkheid door meer integrering van dienstverlening door verschillende partijen;

- Klant wordt actiever en zal ook steeds meer verwachten vanuit het klantbelang centraal principe;

- Digitalisering zal meer leiden tot klant centraal;

- Integratie van toezicht: toezicht in een meer holistische vorm.

- Er komt meer specifiek toezicht op partijen dmv proportionaliteit en met behulp van technologie;

- Toezichthouders worden in een steeds vroeger stadium betrokken bij ontwikkelingen (zie: Innovation Hub);

- Sturing Compliance door gedrag i.p.v. regels.

- Nog meer toename in transparantie;

- Handhaving van tuchtrecht, bankiersrecht en soft controls;

- Minder privacy: daardoor belang en aandacht voor privacy en autonomie wordt groter.

- Glocalisering: meer lokaal: en ook wel wereldwijd.  Met elkaar in bubbels leven. Met bubbel worden gelijk gezinden mee bedoeld.

- Duurzaamheid wordt nog belangrijker door: vergrijzing, natuurrampen, maatschappelijk verantwoord ondernemen;

- Gender neutralisering: beweging dat mensen niet meer in hokjes willen zitten. En mannen gaan steeds meer op vrouwen lijken en andersom. Op verschillende manieren. Bijv. in OV wordt er omgeroepen : "beste reizigers” ipv "beste mensen, meneer en mevrouw". In de toekomst betekent dit wellicht impact tav Hoe identificeren mensen zich?

- Mensen, met name de nieuwe generatie, zoekt naar zingeving in hun baan.      - Weet jij nog meer trends op te noemen, plaats ze dan als reactie op de linkedin pagina -


Er ontstonden vervolgens twee scenario's genaamd: 'Het is het waard' en 'computer says no, compliance says yes'.


Benieuwd naar de uitwerking daarvan, de bijbehorende strategische thema's voor compliance en de implicaties voor de YCP?

Lees hieronder de uitwerkingen (2 pagina's per scenario):

Scenario 1: 'Het is het waard.'

Scenario 2: 'Computer says no, compliance says yes.'

Denktank - Beroepscompetentieprofiel voor compliance officers

Lang, lang geleden ontwikkelde de Vereniging voor Compliance Officers een beroepscompetentieprofiel:


"Omdat compliance in de praktijk op uiteenlopende wijze wordt geïnterpreteerd, heeft de Vereniging voor Compliance Officers een gemeenschappelijke noemer gedefinieerd voor de volle breedte die beroep en functie kennen. Het spreekt vanzelf dat deze beschrijving van het beroep beschouwd dient te worden als een dynamisch gebruiksdocument, een kapstok voor professionele beroepsontwikkeling: inhouds- en vakgericht, aansluitend op discussies binnen de VCO en recente publicaties." - VCO (2005)


Nu is er een nieuw profiel wat zou moeten aansluiten bij de huidige situatie waarin de Compliance Officer zich bevindt, maar waar ook ruimte is om te kijken naar welke competenties de Compliance Officer moet hebben in de toekomst.


http://www.vco.nl/index.php/leden/bijeenkomsten-2013/evenement/20-vco-ledenbijeenkomst-woensdag-30-maart-2016


Als YCP'er weten jullie wat jullie competenties zijn en hebben jullie ook een idee van wat de toekomst je zal brengen. Vanuit de YCP willen wij jullie dan ook uitnodigen om te reageren op dit nieuwe profiel. Vanuit de DenkTank wordt er in een werkgroep gewerkt aan een reactie die wij zullen sturen naar de VCO.


Dus heb jij een beeld van hoe de Compliance Officer er uit zou moeten zien, nu en in de toekomst en wil je een bijdrage leveren aan het competentieprofiel van de compliance officer. Stuur een mail naar info@youngcomplianceprofessionals.nl 


Wij denken dat een werkgroep van 5 tot max. 10 personen volstaat en het is 'first come, first serve' dus meld je snel aan!


p.s. Voor wie geabonneerd is op het Tijdschrift voor Compliance, de nieuwste editie staat ook geheel in het thema van de compliance officer nu en in de toekomst. https://denhollander.info/Compliance/uitgave/4-2016-1

Denktank

Denktank - Scenariodenken in compliance

Een denktank kan worden gevormd om bestaande compliance position papers te analyseren, te kijken wat er is veranderd en een nieuw paper te schrijven. De insteek hiervan zal in overleg met de deelnemers plaatsvinden.

De Denktank is een integraal onderdeel van de visie en missie van de YCP.
Copyright © All Rights Reserved.


PRIVACY STATEMENT YCP