Compliance event

Young Compliance Professionals


YCP EVENT: 'Blockchain & Compliance' @ABN AMRO op 13 juli geeft zicht op de toekomst!

Donderdag 13 juli vond het tweede evenement in 2017 van het Young Compliance Professionals netwerk

plaats. Nadat tijdens het vorige YCP EVENT @EY ‘Can Compliance Help You Compete?’ was

vastgesteld dat het tijd wordt om als jonge compliance professional je te verdiepen in de zogenaamde

FinTech ontwikkelingen. Werd woord bij daad gevoegd op het hoofdkantoor van ABN AMRO.


Met behulp van Willem Bongaarts werd daar de meest actuele kennis over Blockchain, Cryptocurrency gedeeld door specialisten: Jan Willem Barnhoor, Martijn Witvoet en Martijn Nuijt. Ook werd door ABN AMRO de blockchain ‘use case’ ‘Project Torch’ gepresenteerd. Een blockchain toepassing in de huizenmarkt.


Interessant om te zien was dat alle YCP’ers inmiddels wel van blockchain hadden gehoord, maar dat er

nog wel een verdiepingsslag plaats kan vinden om de daadwerkelijke impact voor compliance te kunnen

formuleren. Dit is niet alleen een uitdaging voor compliance, maar ook voor de blockchainspecialisten. Zij stelde namelijk dat het nog volkomen onduidelijk is hoe de blockchain (r)evolutie (?) zal lopen. Een leuk experiment tijdens de presentatie was een live blockchaintransactie in Ether (een soort Bitcoin) naar een van de deelnemers.


Gelukkig kregen wij wel al een aantal belangrijke tips mee van thema’s die compliance in de gaten moet

gaan houden. Zoals één deelnemer stelde: “Als ik mijn bestuurders niet kan overtuigen van de

potentie van blockchain is onze organisatie straks volkomen waardeloos.”


Een bewogen evenement dus. Gelukkig konden alle indrukken verwerkt worden op de borrel.


Het YCP bestuur bedankt @ABN AMRO, de sprekers en Willem Bongaarts voor de

gastvrijheid en inzichten, en alle YCP'ers voor hun aanwezigheid en bijdrage!


De presentatie over cryptocurrencies is hier te downloaden.

YCP EVENT: 'Can Compliance Help You Compete?' @EY

op 30 maart geslaagd!

Donderdag 30 maart heeft YCP in samenwerking met Vincent Jorna (EY) haar tweede event verzorgd. Thema van dit event was ‘Can compliance help you compete?’. Op deze mooie donderdag middag zaten wij met alle deelnemers in de executive room van EY met een prachtig uitzicht over Amsterdam. Onder het genot van een drankje kon de middag beginnen met een kort filmpje en een uitleg over het Fraude Film Festival. Als ‘young’ compliance officers is iedereen zeer welkom op dit festival.

 

De middag ging verder met een zeer interessante presentatie van Tanya Welsh. Tanya vertelde over haar carrière reis naar Compliance en hoe belangrijk leiderschap en verandermanagement voor haar is. Zo vertelde ze onder andere hoe ze een team samenstelt en wat daarbij voor haar belangrijk is maar ook hoe ze Compliance zelf ervaart. Je daagt vooral jezelf uit, zet je doelen en kwaliteiten op een rij en je zorgt door middel van verandermanagement dat je uitkomt op de plek die je ambieert. De veranderingen in de compliance wereld kan je, in Tanya’s optiek, daar zeker bij helpen.

 

Het tweede gedeelte van de middag werd geleid door Bram van Sunder. Alle deelnemers voorzien van rode en groene bordjes en de stellingen van Bram zorgde voor zowel serieuze momenten als momenten met veel humor. Bram ging na de stellingen door op actuele onderwerpen in de nationale en internationale compliance werkveld.

 

Tijdens een van deze discussies kwam de kar met drankjes en de plaat met bitterballen al naar binnen. Dit betekende dan ook einde discussie en op het balkon gezellig nagenieten van deze mooie middag.


Wij danken Vincent, de sprekers en natuurlijk jullie YCP'ers voor jullie aanwezigheid!

Eerste Compliance Event een feit!

Geachte YCP'ers,


Wij willen iedereen die vrijdag 29 januari aanwezig waren allereerst hartelijk danken voor hun input. Tijdens het eerste onderdeel van de middag bleek dat er, hoewel ook verschillende, genoeg gedeelde ervaringen zijn die Young Compliance Professionals leren in hun functie. Door middel van stellingen werd duidelijk hoe YCP'ers over compliance (in de toekomst) denken. Waar sommigen zich konden vinden in de nauwe definitie van compliance (toezien op naleving van wet- en regelgeving) hebben andere compliance officers (al?!) de ruimte om ook de integriteit van de organisatie te bevorderen. Wellicht kan een oorzaak worden gevonden in de manier waarop compliance wordt beschouwd in de organisatie. "wij worden de business prevention unit genoemd". Toch viel ons op dat de aanwezige YCP'ers aangaven graag met de business mee te denken, om samen op zoek te gaan naar 'added value'.


Verder bleek dat het beeld van de huidige compliance officer in praktijk nog te veel lijkt op dat van de politie agent in plaats van de adviseur van de spiritueel leider, om even in extremen te praten. Dit geeft aan dat er voor YCP'ers nog genoeg te doen is om dit beeld te veranderen naar het gewenste.


Het tweede deel van de middag werd gevuld met het bespreken van het YCP netwerk, de vereisten rondom deelnemerschap, het bestuur en natuurlijk de activiteiten waar vanuit jullie behoefte aan is.


Naar voren kwam dat het nog niet helemaal duidelijk is welk doel het netwerk voor ogen heeft. Dit is echter ook lastig te bepalen, want dat is afhankelijk van wat jullie van ons verwachten. Het is onze visie dat compliance en de compliance functie aan verandering onderhevig is en wij ons begeven in een alsmaar veranderende context. Dit heeft er inmiddels al voor gezorgd dat compliance steeds breder en belangrijker wordt. Echter, verandering is iets van alledag. Toch denken wij dat er een platform nodig is om jullie, Young Compliance Professionals, een mogelijkheid te geven gezamenlijk bij te dragen aan het vormgeven van compliance, nu en in de toekomst.


Uit het eerste event is naar voren gekomen dat er onder andere behoefte is aan de volgende activiteiten:


Een tweede Young Compliance Event: tijdens dit event worden kort, en meer concreet, de ideeën van het YCP-netwerk met elkaar gedeeld, wordt er een inspirerende spreker uitgenodigd. Voorafgaand aan dit event wordt door middel van een poll een thema gekozen.

Aansluitend is er de mogelijkheid om te netwerken gedurende de borrel.

Een 'DenkTank': hierin kunnen YCP’ers een visie opstellen over verschillende onderwerpen.

•Een forum om vragen met elkaar te delen: sommige YCP’ers werken in een organisatie waar de compliance-afdeling uit één of twee personen bestaat. Er is vanuit hen behoefte om (kort te beantwoorden) vragen te stellen. Hiervoor is een LinkedIn pagina opgericht.

Ontwikkelen van film of documentaire: vanuit één van de deelnemers ontstond het idee om te kijken of YCP’ers een bijdrage kunnen leveren aan een film/documentaire zoals deze te zien zijn op het Fraude Film Festival in Rotterdam.


Ook gaat de organisatie actief op zoek naar samenwerking met andere (young)netwerken en beroepsorganisaties.


Bestuur


Wij hebben van meerdere YCP'ers te horen gekregen dat zij interesse hebben in een bestuursfunctie. Wij zullen met hen contact opnemen en op zoek gaan naar de gewenste versterking.


Ook gaven YCP'ers aan betrokken te willen zijn bij de organisatie van activiteiten. Wij horen graag van jullie wanneer wij activiteiten gaan organiseren.


Groet,


Roderick Noordhoek en Marit Klapwijk


Copyright © All Rights Reserved.


PRIVACY STATEMENT YCP